Minimalizace rizik (harm reducition) jako klíčový piliř evropských politik demokratických zemí.