Vláda České republiky: Národní strategie ve věcech drog v letech 2010-2018

➽ Usnesení vlády ČR č. 340 dne 10.5. 2010 "Národní strategie drogové politiky na roky 2010 -   2018" a uvedení hlavního pilíře politiky v "Minimalizaci rizik" (aktualizace strategie schválena Usnesením vlády ČR č. 1060 dne 15.12.2014)je potvrzeno rozhodnutím dne 28.11.2017 č.j. 30804/2017-OPR-4